Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon leerlingen

Caroline van der Donk
...

 

Externe vertrouwenspersoon 

Mw. Marijk van Lieshout (Arbo-unie)
Zij is te bereiken op 06 - 525 020
83 of via 088 - 272 60 26. E-mail:
...

 

Onderwijsinspectie

Campus 013 valt onder de Inspectie VO van het Ministerie van Onderwijs. U kunt informatie bij het ministerie opvragen via: ... of op www.onderwijsinspectie.nl.

Als u vragen heeft over de school kunt u de inspectie ook bellen:

0800 - 8051 (gratis).