Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

 

Campus 013 is de school die per 01-08-2013 is ontstaan uit de fusie tussen De Vakschool en MBC Economie en Groen. 


In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welke manier de school zorg en begeleiding organiseert en verleent aan de haar toevertrouwde leerlingen. Zorg en begeleiding kennen een continu proces van verbetering. Vanuit de veranderende kaders door de invoering van Passend Onderwijs maakt de school ontwikkelingen door die moeten leiden tot een zo optimaal mogelijk leerklimaat binnen de school voor een breder wordende doelgroep. Het spreekt vanzelf dat dit schoolondersteuningsprofiel dan ook regelmatig aangepast zal worden om de ontwikkelingen binnen de leerlingondersteuning weer te geven.

 

 

PDF icoonSchoolondersteuningsprofiel (3.5 MB)