Ouderraad

Ouders/verzorgers van leerlingen van Campus 013 zijn samen met de school verantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen.

 

Doelstelling van ouderraad

Het doel van de ouderraad is het contact tussen de ouders en de school op een zo breed mogelijke basis te bevorderen en te activeren. Van de ouderraad wordt verwacht dat zij luistert, meedenkt, ideeën naar voren brengt en kritisch is over de beslissingen die de school neemt.

 

Activiteiten ouderraad

  • meedenken over schoolzaken, informatie en adviezen geven aan directie en docenten
  • informatie verstrekken aan de ouders
  • namens de ouders aanwezig zijn bij officiële gelegenheden
  • het meehelpen bij buitenschoolse activiteiten
  • contact houden met de ouders en de medezeggenschapsraad

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij het overleg is altijd een MT-lid aanwezig.

 

Leden van de ouderraad 

Corina van Esch

voorzitter

Klaartje van Mierlo

lid

Carola Schoenmakers

lid

Athalie Kollau

lid

Esmay Overman

lid

Marga van Mosseveld lid
   

  

Uw stem is belangrijk 

 

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken waar u met de mentor van uw kind en/of de teamleider niet uitkomt? Neem dan contact op met de ouderraad. Zij zijn per mail te bereiken via ...

 

Notulen ouderraad