Medezeggenschap - MR

De Medezeggenschapsraad Campus 013 beslist mee over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

 

De Medezeggenschapsraad van Campus 013 bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, ouders en leerlingen.

  

Ouders in de MR

Bob van Velzen

Vacature

 

Leerlingen in de MR
Kyra Verhoeven
Demitrio Levenstone

 

Medewerkers in de MR  
Annet Matthee, voorzitter

Rob Spanjaart, secretaris

Paul van Haaren, lid

Marjolein Hendrickx, lid

Medewerkers in de GMR

Rob Spanjaart

Ad de Jongh

 

Contact
...

 

 

Vergaderingen