Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Om het vmbo-diploma te behalen, doet een leerling examen. Het examen is opgedeeld in een schoolexamen (PTA) en een Centraal Examen (landelijk). Afhankelijk van het (gekozen) vak wordt het schoolexamen verspreid over één of twee schooljaren.

Een leerling kan pas deelnemen aan het Centraal Examen, als alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond. Alle belangrijke gegevens over het schoolexamen en het Centraal Examen staan in het Examenreglement en in onderstaande PTA's. Op Campus 013 is dhr. Piet van Seeters de secretaris van het examen.

 

PDF icoonPTA Campus 013 1819 (4 MB)

PDF icoonPTO Campus 013 1819 (1.1 MB)

 

Borging van de kwaliteit 

Het toets- en examenbureau bewaakt de kwaliteit van de toetsen en examens en regelt de gang van zaken rondom de examinering. De resultaten van de toetsen uit het PTO en PTA worden opgenomen in het puntenregistratiesysteem Magister. De cijfers zijn in te zien door middel van een persoonlijke inlogcode. Deze ontvangt de leerling aan het begin van het eerste schooljaar. Het toets- en examenbureau bewaakt de kwaliteit en regelt de gang van zaken rondom de toetsing. Op Campus 013 is mw. Annet Boomaars kwaliteitscoördinator.